Categories

Mahremiyet

1. Kişisel verilerin tanımı ve niteliği

Sitemizi kullandığınızda, bize hakkınızda kişisel veriler sağlamanızı isteyebiliriz.

“Kişisel veriler” terimi, özellikle soyadınız, adınız, takma adınız, fotoğrafınız, posta ve e-posta adresleriniz, telefon numaralarınız, doğum tarihiniz, ilgili verileriniz gibi bir kişinin kimliğinin tespit edilmesini mümkün kılan tüm verileri ifade eder. sitedeki işlemlerinize, satın alma işlemlerinize ve aboneliklerinize ilişkin ayrıntılara, kredi kartı numaralarına ve ayrıca kendiniz hakkında bize iletmeyi seçtiğiniz diğer bilgilere.

2. Bu Şartın Amacı

Bu sözleşmenin amacı, haklarınıza en katı şekilde saygı duyarak, kişisel verilerinizi toplamak için kullandığımız araçlar hakkında sizi bilgilendirmektir.

Bu konuda kişisel verilerinizin toplanması ve yönetilmesinde 6 Ocak 1978 tarih ve 78-17 sayılı veri işleme, dosya ve özgürlüklere ilişkin kanuna güncel haliyle uyduğumuzu bildiririz.

4. Kişisel verilerin toplanması

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlardan bir veya birkaçının karşılanması amacıyla toplanmaktadır:

 • Sitede erişilebilen belirli hizmetlere erişiminizi ve bunların kullanımını yönetin,
 • Sözleşmeler, siparişler, teslimatlar, faturalar, sadakat programları, müşteriler ile ilişkilerin takibi ile ilgili müşteri yönetimine ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Kayıtlı üyeler, kullanıcılar, müşteriler ve potansiyel müşterilerden oluşan bir dosya oluşturun,
 • Bültenler, talepler ve tanıtım mesajları gönderin. İstememeniz durumunda, verilerinizi toplarken size bu konudaki reddinizi belirtme seçeneği sunuyoruz;
 • Hizmetlerimizin ticari istatistiklerini ve katılımını geliştirmek,
 • Çevrimiçi Kumar ve şans oyunları dışında kalan yarışmalar, piyangolar ve her türlü tanıtım faaliyetlerini Çevrimiçi Kumar Düzenleme Kurumu’nun onayına tabi olarak düzenlemek,
 • İnsanların ürün, hizmet veya içerik hakkındaki görüşlerinin yönetimini yönetmek,
 • Ödenmemiş faturaları ve ürün ve hizmetlerimizin kullanımıyla ilgili her türlü ihtilafı yönetmek,
 • Yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uyun.

Kişisel verilerinizi toplarken, belirli verilerin sağlanmasının gerekip gerekmediği veya isteğe bağlı olup olmadığı konusunda sizi bilgilendiririz. Yanıt eksikliğinin olası sonuçlarının neler olduğunu da size anlatıyoruz.

5. Toplanan verilerin alıcıları

Şirketimiz personeli, kontrolden sorumlu departmanlar (özellikle denetçi) ve taşeronlarımız kişisel verilerinize erişebilecektir.

Kişisel verilerinizin alıcıları, münhasıran yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kamu kurumları, mahkeme görevlileri, bakanlıklar ve borçları tahsil etmekten sorumlu organlar da olabilir.

6. Kişisel verilerin aktarımı

Kişisel verileriniz üçüncü kişiler yararına transfer, kiralama veya takasa konu olabilir. Dilerseniz, verilerinizi toplarken bu konuyu kabul ettiğinizi ifade eden bir kutucuğu işaretleme seçeneği sunuyoruz.

7. Kişisel verilerin saklanma süresi

 • Müşterilerin ve potansiyel müşterilerin yönetimine ilişkin verilerle ilgili olarak:

Kişisel verileriniz, sizinle olan ticari ilişkimizi yönetmek için kesinlikle gerekli olan sürenin ötesinde saklanmayacaktır. Ancak, yasal bir yükümlülüğe uyulması için saklanması zorunlu olan bir hakkın veya sözleşmenin ispatını mümkün kılan veriler, yürürlükteki kanunda öngörülen süre kadar saklanacaktır.

Müşteriler için olası araştırma faaliyetleri ile ilgili olarak, verileri ticari ilişkinin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle saklanabilir.

Müşteri olmayan bir potansiyel müşteriyle ilgili kişisel veriler, bunların toplanmasından veya potansiyel müşteriyle son irtibat kurulmasından itibaren üç yıllık bir süre boyunca saklanabilir.

Bu üç yıllık sürenin sonunda, ticari teklifler almaya devam etmek isteyip istemediğinizi öğrenmek için sizinle tekrar iletişime geçebileceğiz.

 • Kimliklerle ilgili olarak:

Erişim veya düzeltme hakkının kullanılması durumunda, kimlik belgelerine ilişkin veriler, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen süre kadar, yani bir yıl süreyle saklanabilir. Muhalefet hakkının kullanılması halinde bu veriler, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen zamanaşımı süresi yani üç yıl boyunca arşivlenebilir.

 • Banka kartı verileriyle ilgili olarak:

Site üzerinden yapılan satın almaların ve ücretlerin ödenmesine ilişkin finansal işlemler, bunların sorunsuz çalışmasını ve güvenliğini sağlayan bir ödeme hizmeti sağlayıcısına emanet edilir.

Hizmetlerin amaçları doğrultusunda, bu ödeme hizmeti sağlayıcısının, bizim adımıza ve bizim adımıza topladığı ve sakladığı banka kartı numaralarınıza ilişkin kişisel verilerinizin alıcısı olması gerekebilir.

Bu verilere erişimimiz yok.

Banka kartlarınıza ilişkin verileriniz, site üzerinden düzenli olarak alışveriş yapabilmeniz veya ilgili masrafları ödeyebilmeniz için siteye kayıt olduğunuz süre boyunca ve en azından son işleminizi yaptığınız ana kadar saklanmaktadır.

Sitede açıkça bu amaçla sağlanan kutucuğu işaretleyerek, bu depolama için bize açık onay vermiş olursunuz.

Banka kartınızda kayıtlı görsel kriptogram veya CVV2 ile ilgili veriler saklanmaz.

Banka kartı numaralarınızla ilgili kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen koşullar altında saklanmasını reddetmeniz durumunda, bu verileri işlemin yapılabilmesi için gereken sürenin ötesinde tutmayacağız.

Her halükarda bunlara ilişkin veriler, işlemle ilgili herhangi bir ihtilaf halinde ispat amacıyla Kanun’un L 133-24. maddesinde öngörülen süre boyunca ara arşivlerde saklanabilir. , bu durumda borç tarihini takip eden 13 ay. Ertelemeli banka kartlarının kullanılma ihtimali dikkate alınarak bu süre 15 aya kadar uzatılabilir.

 • Araştırmadan alınacak muhalefet listelerinin yönetimi ile ilgili olarak:

İtiraz hakkınızın dikkate alınmasına olanak sağlayan bilgiler, itiraz hakkınızın kullanılmasından itibaren en az üç yıl süreyle saklanır.

 • Kitle ölçüm istatistikleri ile ilgili olarak:

Kullanıcı terminalinde saklanan bilgiler veya kullanıcıları tanımlamak için kullanılan ve izlenebilirliklerine veya katılımlarına izin veren diğer herhangi bir öğe 6 aydan fazla saklanmayacaktır.

8. Güvenlik

Kişisel verilerinizin güvenliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak ve özellikle bunların bozulmasını, zarar görmesini veya yetkisiz üçüncü kişilerin erişimine açılmasını önlemek için uygun olan tüm yararlı önlemleri, organizasyonel ve teknik önlemleri almanızı bildiririz. Ayrıca, en son teknolojiye ve geçerli düzenlemelere uygun güvenli ödeme sistemlerini kullanırız veya kullanabiliriz.

9.Çerezler

Çerezler, tarayıcınızda saklanan, genellikle şifrelenmiş metin dosyalarıdır. Bir kullanıcının tarayıcısı belirli bir web sitesini yüklediğinde oluşturulurlar: site, tarayıcıya bilgi gönderir ve ardından tarayıcı bir metin dosyası oluşturur. Kullanıcı aynı siteye her döndüğünde, tarayıcı bu dosyayı alır ve web sitesi sunucusuna gönderir.

Aynı amaçlara sahip olmayan iki tür çerez ayırt edebiliriz: teknik çerezler ve reklam çerezleri:

 • Gezinmenizi kolaylaştırmak ve belirli işlevleri yerine getirmek için teknik çerezler kullanılır. Bir teknik çerez, örneğin bir formda doldurulan yanıtları veya kullanıcının bir web sitesinin dili veya sunumuyla ilgili tercihlerini, bu tür seçenekler mevcut olduğunda ezberlemek için kullanılabilir.
 • Reklam çerezleri, yalnızca kullanıcının gezindiği web sitesi tarafından değil, görüntülenen sayfada reklam, duyuru, pencere öğesi veya diğer öğeleri görüntüleyen diğer web siteleri tarafından da oluşturulabilir. Bu çerezler, özellikle hedeflenen reklamları, yani kullanıcının gezinmesine göre belirlenen reklamları gerçekleştirmek için kullanılabilir.

Teknik çerezler kullanıyoruz. Bunlar altı ayı geçmeyecek bir süre boyunca tarayıcınızda saklanır.

Reklam çerezleri kullanmıyoruz. Ancak gelecekte bunları kullanırsak, sizi önceden bilgilendiririz ve gerekirse bu tanımlama bilgilerini devre dışı bırakma seçeneğiniz olur.

Siteye yapılan ziyaret sayısını, sayfa görüntüleme sayısını ve ziyaretçi etkinliğini ölçmek için bir çerez oluşturan istatistiksel bir kitle analiz aracı olan Google Analytics’i kullanıyoruz veya kullanabiliriz. Bağlandığınız şehri belirlemek için IP adresiniz de toplanır. Bu çerezin raf ömrü, bu sözleşmenin 7 (v) maddesinde belirtilmiştir.

Tarayıcınızı yapılandırarak tanımlama bilgilerinin yerleştirilmesine karşı çıkabileceğinizi tüm pratik amaçlar için size hatırlatırız. Ancak böyle bir ret, sitenin düzgün çalışmasını engelleyebilir.

Diğer Çerez Bilgileri

İŞ ORTAKLARIMIZIN SİTELERİNİ VEYA UYGULAMALARINI KULLANDIĞINIZ ZAMAN GOOGLE TOPLANAN BELİRLİ VERİLERİ NASIL KULLANIR?.

ABD KULLANICILARI İÇİN İZİN KURALLARI

GOOGLE ANALYTICS REKLAM ÖZELLİKLERİ İÇİN KURALLAR

Çerezlerle ilgili Avrupa yasaları

IAB Avrupa Rehberi: ŞİRKETLERİN E-GİZLİLİK DİREKTİFİNE UYMASINA YARDIMCI OLACAK BEŞ PRATİK ADIM

Belçika: Mahremiyetin korunması Komisyonu ( FRANSIZCA | FLEMENKÇE )

Çek Cumhuriyeti : ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Danimarka: SON KULLANICI TERMİNALİ EKİPMANLARINDA BİLGİLERİN SAKLANMASI VE BİLGİLERE ERİŞİM DURUMUNDA GEREKLİ BİLGİ VE ONAY HAKKINDA YÖNETİCİ SİPARİŞ KILAVUZU

Fransa : ULUSAL BT VE ÖZGÜRLÜKLER KOMİSYONU

Almanya : AT İLETİŞİM KOMİTESİ UYGULAMAYA İLİŞKİN ÇALIŞMA BELGESİ

Yunanistan: Η ΧΡΉΣΗ ÇEREZLER ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

İrlanda: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE VERİ KORUNMASINA İLİŞKİN KILAVUZ NOTU

İtalya : KİŞİSEL VERİLERE GÖRE GARANTİ

Lüksemburg: ULUSAL VERİ KORUMA KOMİSYONU

Hollanda : MARKT’TA YETKİLİ TÜKETİMİ

İspanya: DATOS KORUMA AJANSI

Birleşik Krallık : BİLGİ KOMİSER OFİSİ

Bölüm 29

ÇEREZLERİN TUTULMASI İÇİN İZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN İLKELER (PDF)

BAZI ÇEREZLER İÇİN İZİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAFİYET (PDF)

ÇEVRİMİÇİ DAVRANIŞSAL REKLAMCILIK (PDF)

10. Onay

Kişisel verilerinizi iletmeyi seçtiğinizde, bunların bu sözleşmede belirtilenlere ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak toplanmasına ve kullanılmasına açıkça izin vermiş olursunuz.

11. Kişisel verilerinize erişim

6 Ocak 1978 tarih ve 78-17 sayılı veri işleme, dosya ve özgürlükler kanunu uyarınca, sizinle ilgili verilerin çevrimiçi olarak iletilmesini ve gerekirse düzeltilmesini veya silinmesini sağlama hakkına sahipsiniz. dosyanıza erişim.

Herhangi bir kişinin meşru nedenlerle kendisiyle ilgili verilerin işlenmesine karşı çıkabileceği hatırlatılır.

12. Değişiklikler

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu sözleşmeyi herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu değişiklikler yeni tüzüğün yayımlanmasından itibaren yürürlüğe girecektir. Bu değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonra siteyi kullanımınız, yeni tüzüğün tanınması ve kabul edilmesi anlamına gelecektir. Bunu başaramazsanız ve bu yeni tüzük size uymuyorsa, artık siteye erişmeniz gerekmeyecektir.