1. Definiția și natura datelor cu caracter personal

Când utilizați site-ul nostru, este posibil să vă cerem să ne furnizați date personale despre dumneavoastră.

Termenul „date cu caracter personal” se referă la toate datele care fac posibilă identificarea unei persoane fizice, care corespund în special cu numele dumneavoastră de familie, prenume, pseudonim, fotografie, adrese poștale și de e-mail, numere de telefon, data nașterii, date referitoare la la tranzacțiile dvs. de pe site, detalii despre achizițiile și abonamentele dvs., numerele de card de credit, precum și orice alte informații pe care alegeți să ni le comunicați despre dvs.

2. Scopul prezentei carti

Scopul acestei carte este de a vă informa cu privire la mijloacele pe care le folosim pentru a vă colecta datele personale, cu cel mai strict respect al drepturilor dumneavoastră.

Vă informăm pe această temă că respectăm, în colectarea și gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind prelucrarea datelor, fișiere și libertăți, în versiunea sa actuală.

4. Colectarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate pentru a îndeplini unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:

 • Gestionați accesul la anumite servicii accesibile pe site și utilizarea acestora,
 • Efectuează operațiuni legate de managementul clienților privind contracte, comenzi, livrări, facturi, programe de fidelizare, urmărirea relației cu clienții,
 • Creați un fișier de membri înregistrați, utilizatori, clienți și potențiali,
 • Trimiteți buletine informative, solicitări și mesaje promoționale. În cazul în care nu doriți, vă oferim opțiunea de a vă exprima refuzul cu privire la acest subiect la colectarea datelor dumneavoastră;
 • Dezvoltarea de statistici comerciale și de participare la serviciile noastre,
 • Organizarea de concursuri, loterie și toate operațiunile promoționale, cu excepția jocurilor de noroc online și a jocurilor de noroc, sub rezerva aprobării Autorității de Reglementare a Jocurilor Online,
 • Gestionează gestionarea opiniilor oamenilor despre produse, servicii sau conținut,
 • Gestionați facturile neplătite și orice dispute privind utilizarea produselor și serviciilor noastre,
 • Respectați obligațiile legale și de reglementare.

Vă informăm, la colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă anumite date trebuie furnizate sau dacă sunt opționale. De asemenea, vă spunem care sunt posibilele consecințe ale lipsei de răspuns.

5. Destinatarii datelor colectate

Personalul companiei noastre, departamentele responsabile cu controlul (în special auditorul) și subcontractanții noștri vor avea acces la datele dumneavoastră personale.

Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, organisme publice, exclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, ofițeri de instanță, ofițeri ministeriali și organisme responsabile cu colectarea datoriilor.

6. Transferul datelor personale

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot face obiectul unor transferuri, închirieri sau schimburi în beneficiul terților. Dacă doriți, vă oferim opțiunea de a bifa o căsuță prin care vă exprimați acordul cu acest subiect atunci când colectați datele dumneavoastră.

7. Durata de păstrare a datelor cu caracter personal

 • În ceea ce privește datele referitoare la managementul clienților și potențialilor:

Datele dumneavoastră personale nu vor fi păstrate dincolo de timpul strict necesar pentru gestionarea relației noastre comerciale cu dumneavoastră. Cu toate acestea, datele care permit stabilirea dovezii unui drept sau a unui contract, care trebuie păstrate pentru îndeplinirea unei obligații legale, vor fi păstrate pe perioada prevăzută de legea în vigoare.

In ceea ce priveste eventualele operatiuni de prospectare pentru clienti, datele acestora pot fi pastrate pe o perioada de trei ani de la incheierea relatiei comerciale.

Datele personale referitoare la un prospect, care nu este client, pot fi păstrate pe o perioadă de trei ani de la colectarea acestora sau de la ultimul contact din partea prospectului.

La sfârșitul acestei perioade de trei ani, vă vom putea contacta din nou pentru a afla dacă doriți să primiți în continuare solicitări comerciale.

 • Referitor la ID-uri:

În cazul exercitării dreptului de acces sau de rectificare, datele referitoare la actele de identitate pot fi păstrate pe perioada prevăzută la articolul 9 din Codul de procedură penală, adică un an. În cazul exercitării dreptului de opoziție, aceste date pot fi arhivate în termenul de prescripție prevăzut la articolul 8 din Codul de procedură penală, adică trei ani.

 • Referitor la datele cardului bancar:

Tranzacțiile financiare referitoare la plata achizițiilor și taxelor prin intermediul site-ului sunt încredințate unui furnizor de servicii de plată care asigură buna funcționare și securitatea acestora.

În scopul serviciilor, acest furnizor de servicii de plată i se poate cere să fie destinatarul datelor dumneavoastră personale referitoare la numerele cardurilor dumneavoastră bancare, pe care le colectează și le stochează în numele și în numele nostru.

Nu avem acces la aceste date.

Pentru a vă permite să faceți cumpărături regulate sau să plătiți costurile aferente pe site, datele dumneavoastră referitoare la cardurile dumneavoastră bancare sunt păstrate în momentul înregistrării dumneavoastră pe site și cel puțin până în momentul în care efectuați ultima tranzacție.

Bifând căsuța prevăzută în mod expres în acest scop pe site, ne dați acordul dumneavoastră expres pentru această stocare.

Datele referitoare la criptograma vizuală sau CVV2, înregistrate pe cardul dumneavoastră bancar, nu sunt stocate.

Dacă refuzați ca datele dumneavoastră personale referitoare la numerele cardului dumneavoastră bancar să fie păstrate în condițiile specificate mai sus, nu vom păstra aceste date peste timpul necesar pentru a permite efectuarea tranzacției.

În orice caz, datele aferente acestora pot fi păstrate, în scop de probă în cazul oricărei dispute cu privire la tranzacție, în arhive intermediare, pe durata prevăzută la articolul L 133-24 din Cod. monetar și financiar. , în acest caz la 13 luni de la data debitării. Această perioadă poate fi prelungită până la 15 luni pentru a ține cont de posibilitatea utilizării cardurilor de plată de debit amânat.

 • În ceea ce privește gestionarea listelor de opoziție de primit din prospectare:

Informațiile care permit luarea în considerare a dreptului dumneavoastră de opoziție sunt păstrate minim trei ani de la exercitarea dreptului de opoziție.

 • În ceea ce privește statisticile de măsurare a audienței:

Informațiile stocate în terminalul utilizatorului sau orice alt element utilizat pentru identificarea utilizatorilor și care să permită trasabilitatea sau prezența acestora nu vor fi păstrate mai mult de 6 luni.

8. Securitate

Vă informăm să luați toate măsurile de precauție utile, măsurile organizatorice și tehnice adecvate pentru a păstra securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și, în special, pentru a preveni denaturarea, deteriorarea acestora sau ca terți neautorizați să aibă acces la ele. . De asemenea, folosim sau putem folosi sisteme de plată securizate care respectă stadiul tehnicii și reglementările aplicabile.

9.Cookie-uri

Cookie-urile sunt fișiere text, adesea criptate, stocate în browserul dumneavoastră. Acestea sunt create atunci când browserul unui utilizator încarcă un anumit site web: site-ul trimite informații către browser, care apoi creează un fișier text. De fiecare dată când utilizatorul revine pe același site, browserul preia acest fișier și îl trimite către serverul site-ului.

Putem distinge două tipuri de cookie-uri, care nu au aceleași scopuri: cookie-uri tehnice și cookie-uri de publicitate:

 • Cookie-urile tehnice sunt folosite pe tot parcursul navigării dumneavoastră, pentru a o facilita și pentru a îndeplini anumite funcții. Un cookie tehnic poate fi folosit de exemplu pentru a memora răspunsurile completate într-un formular sau preferințele utilizatorului cu privire la limba sau prezentarea unui site web, atunci când astfel de opțiuni sunt disponibile.
 • Cookie-urile publicitare pot fi create nu doar de site-ul pe care navighează utilizatorul, ci și de alte site-uri care afișează reclame, anunțuri, widget-uri sau alte elemente pe pagina afișată. Aceste cookie-uri pot fi utilizate în special pentru a realiza publicitate direcționată, adică publicitate determinată în funcție de navigarea utilizatorului.

Folosim cookie-uri tehnice. Acestea sunt stocate în browser pentru o perioadă care nu poate depăși șase luni.

Nu folosim cookie-uri de publicitate. Cu toate acestea, dacă ar fi să le folosim în viitor, v-am informa în prealabil și ați avea opțiunea, dacă este cazul, de a dezactiva aceste cookie-uri.

Folosim sau putem folosi Google Analytics, care este un instrument de analiză statistică a audienței care generează un cookie pentru a măsura numărul de vizite pe site, numărul de vizualizări ale paginilor și activitatea vizitatorilor. Adresa dumneavoastră IP este, de asemenea, colectată pentru a determina orașul din care vă conectați. Perioada de valabilitate a acestui cookie este menționată în articolul 7 (v) din prezenta carte.

Vă reamintim în toate scopurile practice că vă puteți opune depunerii cookie-urilor prin configurarea browserului dumneavoastră. Un astfel de refuz ar putea însă împiedica buna funcționare a site-ului.

Alte informații despre cookie-uri

CUM UTILizează GOOGLE ANUMITE DATE CULEGATE CÂND UTILIZAȚI SITE-URI SAU APLICAȚII ALE PARTENERILOR NOȘTRI.

REGULI DE CONsimțământ PENTRU UTILIZATORII NOI

REGULI PENTRU CARACTERISTICILE Anunţurilor GOOGLE ANALYTICS

Legile europene referitoare la cookie-uri

Ghid IAB Europe: CINCI PASI PRACTICI PENTRU A AJUTA COMPANIILE SĂ SE CONFORME CU DIRECTIVA DE CONFIDENTIALITATE ELECTRONICA

Belgia: Comisia pentru protecția vieții private ( LIMBA FRANCEZA | Olandeză )

Republica Cehă : ÚŘAD PRO OCHRNU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Danemarca: GHID PRIVIND ORDINUL EXECUTIV PRIVIND INFORMAȚIILE ȘI CONSENȚULUI NECESAR ÎN CAZUL PĂSTRĂRII ȘI A ACCESARĂRII INFORMAȚIILOR ÎN ECHIPAMENTUL TERMINAL UTILIZATORULUI FINAL

Franta: COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU EL ȘI LIBERTĂȚI

Germania: COMITETUL DE COMUNICAȚII CE DOCUMENT DE LUCRU PRIVIND IMPLEMENTAREA

Grecia: Η ΧΡΉΣΗ COOKIES ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

Irlanda: NOTĂ DE ORIENTARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR ÎN SECTORUL COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE

Italia: GUARANTEE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Luxemburg: COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

Olanda : AUTORITATEA CONSUMULUI ÎN MARKT

Spania: AGENȚIA DE PROTECȚIA DATELOR

Regatul Unit : BIROUL COMISARULUI DE INFORMAȚII

Secțiunea 29

GHID PRIVIND CULEGEREA CONSIMAMENTULUI PENTRU DEPOZITAREA COOKIELOR (PDF)

SCOPIRE DE LA OBLIGAȚIA CONSENȚULUI PENTRU ANUMITE COOKIE-uri (PDF)

PUBLICITATE COMPORTAMENTALĂ ONLINE (PDF)

10. Consimțământ

Atunci când alegeți să comunicați datele dumneavoastră cu caracter personal, vă dați în mod expres consimțământul pentru colectarea și utilizarea acestora în conformitate cu ceea ce este menționat în prezenta carte și legislația în vigoare.

11. Acces la datele dumneavoastră personale

În conformitate cu legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind prelucrarea datelor, fișierele și libertățile, aveți dreptul de a obține comunicarea și, dacă este cazul, rectificarea sau ștergerea datelor care vă privesc, prin intermediul online. acces la fișierul dvs.

Se reamintește că orice persoană se poate opune, din motive legitime, prelucrării datelor care o privesc.

12. Schimbări

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica această carte, în întregime sau parțial, în orice moment. Aceste modificări vor intra în vigoare de la data publicării noii cartă. Utilizarea de către dumneavoastră a site-ului după intrarea în vigoare a acestor modificări va constitui recunoașterea și acceptarea noii cartări. În caz contrar și dacă această nouă charter nu ți se potrivește, nu va mai trebui să accesezi site-ul.