Categories

Integritet

1. Definition och karaktär av personuppgifter

När du använder vår webbplats kan vi be dig att förse oss med personuppgifter om dig.

Begreppet ”personuppgifter” avser alla uppgifter som gör det möjligt att identifiera en individ, som särskilt motsvarar ditt efternamn, förnamn, pseudonym, fotografi, postadress och e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, uppgifter som rör till dina transaktioner på webbplatsen, detaljer om dina köp och prenumerationer, kreditkortsnummer, samt all annan information som du väljer att kommunicera till oss om dig själv.

2. Syftet med denna stadga

Syftet med denna stadga är att informera dig om de sätt vi använder för att samla in dina personuppgifter, med största respekt för dina rättigheter.

Vi informerar dig i detta ämne att vi, vid insamling och hantering av dina personuppgifter, följer lagen nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter, i dess nuvarande version.

4. Insamling av personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in för att uppfylla ett eller flera av följande syften:

 • Hantera din åtkomst till vissa tjänster tillgängliga på webbplatsen och deras användning,
 • Utföra verksamhet som rör kundhantering avseende kontrakt, beställningar, leveranser, fakturor, lojalitetsprogram, uppföljning av kundrelationen,
 • Skapa en fil med registrerade medlemmar, användare, kunder och potentiella kunder,
 • Skicka nyhetsbrev, uppmaningar och reklammeddelanden. I händelse av att du inte önskar det ger vi dig möjligheten att uttrycka ditt avslag i detta ämne när du samlar in dina uppgifter;
 • Utveckla kommersiell statistik och närvaro av våra tjänster,
 • Organisera tävlingar, lotterier och all kampanjverksamhet exklusive onlinespel och hasardspel under förutsättning att Online Gaming Regulatory Authority godkänner,
 • Hantera hanteringen av människors åsikter om produkter, tjänster eller innehåll,
 • Hantera obetalda räkningar och eventuella tvister angående användningen av våra produkter och tjänster,
 • Följ våra juridiska och regulatoriska skyldigheter.

Vi informerar dig, när vi samlar in dina personuppgifter, om vissa uppgifter måste lämnas eller om det är valfritt. Vi berättar också vad de möjliga konsekvenserna av bristande respons är.

5. Mottagare av de insamlade uppgifterna

Personalen på vårt företag, de avdelningar som ansvarar för kontroll (särskilt revisor) och våra underleverantörer kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Mottagarna av dina personuppgifter kan också vara offentliga organ, uteslutande för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, domstolstjänstemän, ministeriella tjänstemän och organ som ansvarar för att driva in skulder.

6. Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan bli föremål för överföringar, uthyrningar eller utbyten till förmån för tredje part. Om du vill ger vi dig möjligheten att kryssa i en ruta som uttrycker ditt samtycke till detta ämne när du samlar in dina uppgifter.

7. Varaktighet för lagring av personuppgifter

 • När det gäller uppgifter som rör hanteringen av kunder och potentiella kunder:

Dina personuppgifter kommer inte att sparas utöver den tid som är strikt nödvändig för att hantera vår kommersiella relation med dig. De uppgifter som gör det möjligt att bevisa en rättighet eller ett avtal, som måste bevaras för att uppfylla en rättslig skyldighet, kommer dock att bevaras under den period som föreskrivs i gällande lag.

Beträffande eventuell prospekteringsverksamhet för kunder kan deras uppgifter bevaras under en period av tre år från slutet av det kommersiella förhållandet.

Personuppgifter som hänför sig till en prospekt, som inte är kund, kan sparas under en period av tre år från insamlingen eller den senaste kontakten från prospekten.

I slutet av denna treårsperiod kommer vi att kunna kontakta dig igen för att ta reda på om du vill fortsätta att ta emot kommersiella förfrågningar.

 • Angående ID:n:

Vid utövande av rätten till tillgång eller rättelse får uppgifter som rör identitetshandlingar bevaras under den tid som anges i artikel 9 i straffprocesslagen, det vill säga ett år. Vid utövande av invändningsrätten kan dessa uppgifter arkiveras under den preskriptionstid som anges i artikel 8 i straffprocesslagen, det vill säga tre år.

 • Angående bankkortsuppgifter:

Finansiella transaktioner relaterade till betalning av köp och avgifter via webbplatsen anförtros en betaltjänstleverantör som säkerställer att de fungerar smidigt och säkert.

För tjänsternas syften kan denna betaltjänstleverantör behöva vara mottagare av dina personuppgifter avseende dina bankkortsnummer, som den samlar in och lagrar i vårt namn och för vår räkning.

Vi har inte tillgång till dessa uppgifter.

För att göra det möjligt för dig att göra regelbundna inköp eller betala de relaterade kostnaderna på webbplatsen, sparas dina uppgifter om dina bankkort under tiden för din registrering på webbplatsen och åtminstone till det ögonblick då du gör din senaste transaktion.

Genom att markera rutan som uttryckligen anges för detta ändamål på webbplatsen ger du oss ditt uttryckliga samtycke till denna lagring.

Uppgifterna om det visuella kryptogrammet eller CVV2, registrerade på ditt bankkort, lagras inte.

Om du vägrar att dina personuppgifter relaterade till dina bankkortsnummer bevaras under de villkor som anges ovan, kommer vi inte att behålla dessa uppgifter längre än den tid som krävs för att transaktionen ska kunna genomföras.

I vilket fall som helst kan uppgifterna om dessa förvaras, för bevisändamål i händelse av tvist om transaktionen, i mellanliggande arkiv under den tid som anges i artikel L 133-24 i kodexen. , i detta fall 13 månader efter debiteringsdagen. Denna period kan förlängas till 15 månader för att ta hänsyn till möjligheten att använda uppskjutna betalkort.

 • Angående hanteringen av oppositionslistor som ska erhållas från prospektering:

Informationen som gör det möjligt att ta hänsyn till din rätt till invändning bevaras i minst tre år från det att invändningsrätten har utövats.

 • Angående statistik för publikmätning:

Informationen som lagras i användarens terminal eller något annat element som används för att identifiera användare och möjliggör spårbarhet eller närvaro kommer inte att sparas i mer än 6 månader.

8. Säkerhet

Vi informerar dig om att vidta alla användbara försiktighetsåtgärder, organisatoriska och tekniska åtgärder som är lämpliga för att bevara säkerheten, integriteten och konfidentialiteten för dina personuppgifter och i synnerhet för att förhindra att de förvrängs, skadas eller att obehöriga tredje parter har tillgång till dem. . Vi använder också eller kan komma att använda säkra betalningssystem som följer den senaste tekniken och tillämpliga bestämmelser.

9. Cookies

Cookies är textfiler, ofta krypterade, lagrade i din webbläsare. De skapas när en användares webbläsare laddar en given webbplats: webbplatsen skickar information till webbläsaren, som sedan skapar en textfil. Varje gång användaren återvänder till samma webbplats hämtar webbläsaren denna fil och skickar den till webbservern.

Vi kan särskilja två typer av cookies som inte har samma syfte: tekniska cookies och reklamcookies:

 • Tekniska cookies används genom hela din navigering, för att underlätta det och för att utföra vissa funktioner. En teknisk cookie kan till exempel användas för att memorera svaren i ett formulär eller användarens preferenser med avseende på språket eller presentationen av en webbplats, när sådana alternativ finns tillgängliga.
 • Annonscookies kan skapas inte bara av webbplatsen som användaren surfar på, utan också av andra webbplatser som visar annonser, meddelanden, widgets eller andra element på sidan som visas. Dessa cookies kan särskilt användas för att utföra riktad reklam, det vill säga reklam som bestäms utifrån användarens navigering.

Vi använder tekniska cookies. Dessa lagras i din webbläsare under en period som inte kan överstiga sex månader.

Vi använder inte reklamcookies. Men om vi skulle använda dem i framtiden skulle vi informera dig i förväg och du skulle ha möjlighet att vid behov inaktivera dessa cookies.

Vi använder eller kan använda Google Analytics, som är ett statistiskt målgruppsanalysverktyg som genererar en cookie för att mäta antalet besök på webbplatsen, antalet sidvisningar och besökarnas aktivitet. Din IP-adress samlas också in för att avgöra vilken stad du ansluter från. Hållbarheten för denna cookie nämns i artikel 7 (v) i detta charter.

Vi påminner dig för alla praktiska ändamål att du kan motsätta dig deponering av cookies genom att konfigurera din webbläsare. En sådan vägran kan dock förhindra att webbplatsen fungerar korrekt.

Annan cookieinformation

HUR GOOGLE ANVÄNDER VISSA DATA SAMLADE IN NÄR DU ANVÄNDER VÅRA PARTNERS WEBBPLATSER ELLER APPLIKATIONER.

SAMTYCKE REGLER FÖR ANVÄNDARE

REGLER FÖR GOOGLE ANALYTICS ANNONSFUNKTIONER

Europeiska lagar som rör cookies

IAB Europe-vägledning: FEM PRAKTISKA STEG FÖR ATT HJÄLPA FÖRETAG ATT EFTERLEmma E-PRIVACYDIREKTIVET

Belgien: kommissionen för skydd av privatlivet ( FRANSKA | HOLLANDSKA )

Tjeckien : ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Danmark: RIKTLINJER OM UTFÖRANDE BESTÄMMELSER OM INFORMATION OCH SAMTYCKE KRÄVS VID ATT LAGRA OCH ÅTKOMMA INFORMATION I SLUTANVÄNDARTERMINALUTRUSTNING

Frankrike: NATIONELL KOMMISSION FÖR DET OCH FRIHETER

Tyskland : EG:s KOMMUNIKATIONSKOMMITTÉ ARBETSDOKUMENT OM IMPLEMENTERING

Grekland: Η ΧΡΉΣΗ COOKIES ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

Irland: RIKTLINJER OM DATASKYDD I SEKTORN FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Italien : GARANTI PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Luxemburg: NATIONELL KOMMISSION FÖR DATASKYDD

Nederländerna : MYNDIGHETIT KONSUMENT PÅ MARKNAD

Spanien: DATOS SKYDDSMYNDIGHET

Storbritannien : INFORMATIONSKOMMISSIONENS KONTOR

29 §

RIKTLINJER OM ATT INSAMLA SAMTYCKE FÖR DEPOSITERING AV COOKIES (PDF)

UNDANTAG FRÅN SAMTYCKESKYLDIGHETEN FÖR VISSA COOKIES (PDF)

ONLINE BETEENDEANNONSERING (PDF)

10. Samtycke

När du väljer att kommunicera dina personuppgifter ger du uttryckligen ditt samtycke till insamling och användning av dessa i enlighet med vad som anges i denna stadga och gällande lagstiftning.

11. Tillgång till dina personuppgifter

I enlighet med lagen nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter, har du rätt att få kommunikation och, om nödvändigt, rättelse eller radering av uppgifterna om dig, via online tillgång till din fil.

Det erinras om att varje person av legitima skäl kan motsätta sig behandling av uppgifter som rör honom.

12. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra denna charter, helt eller delvis, när som helst. Dessa ändringar kommer att träda i kraft från och med publiceringen av den nya stadgan. Din användning av webbplatsen efter att dessa ändringar har trätt i kraft kommer att utgöra ett erkännande och godkännande av den nya stadgan. Om detta misslyckas och om denna nya charter inte passar dig, behöver du inte längre komma åt sidan.