ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੋਜ: ਆਰ ਪੋਲੀਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਪੋਲੀਨੀਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਥੇ ਕਵਾਨਾਂਦੀਤਿਆਰੀਲਈਤਾਉਤਪਾਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਜ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿ ਸਲਾਦ, ਗਾਜਰ, ਤਮ ਤਾਰੀਆਂ, ਖੀਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਪੌਲੀਨੈਸ਼ਨੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੱਛੀ, ਸਟ੍ਰਲਫਿਸ਼, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਰਚ ਇਨ, ਕ੍ਰਸਟੇਸ਼ੀਅਨ ਕਿ ਸਰਟਸ, ਕੇਕੜੇ ਅਤੇ ਝੀਂਗੜੇ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪੋਲੀਨਿਸ਼ਨ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿੰਕ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਲ

ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤਿਤ ਫਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਿਲ ਕੇਲੇ, ਅਨਾਨਾਸ, ਸੰਤਰੇ ਅਤ ਹੋਰ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲ ਆਮ ਹਨ। ਪਪੀਤੇ, ਐਵੋਕਾਡੋ, ਅਮਰੂਦ ਅਤੇ ਮੈਂਗੋਸਟਾਈਨ ਵੀ ਆਮ, ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਿਲ ਕੀ ਤਾੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਟਣੀ ਨਾਲ ਪਰ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਸੋਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰੀ ਪਕਵਾਨ

ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਨੁ ਪੋਲੀਨਿਸ਼ਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਟਰੋਮੀ ਦੇ ਹੋਮ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੱਤਰ ਮੁਰਗੀ (ਕਾਮੋ ਕਾਮੋ) ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰਾਸ਼ਟ ਰੀ ਮਾਓ ਪਕਵਾਨ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਛੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਜਾਂ ਸ ਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਾਹੀਟਨ ਪਕਵਾਨ

ਤਾਹੀਟਿਨਿਕ ਪਕਵਾਨ ਤਥਾ ਕਰਿਓਲ ਪਕਵਾਨਾਂ ਲਈ। ਪਿਟਾਯਾ, ਵਪਾਰਕ ਫਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ, ਤਾਹੀਟਨ ਰਾਜਸ ਹਲਕੀ ਫਲ ਅਤੇ ਫਲ਼ੀਵਰਗ ਦੀ ਬਹੁਲਫਿਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਗਰਿਲ ਮਲਟੀ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਕੀ ਮੱਛੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਮੇਨੂ ‘ਤੇ ਰਸਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵੀਚੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪਕਵਾਨ, ਪੋਲੀਸੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਮਾਹੀ, ਪੁਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਪਾਈ ਇੱਕ ਮੱਛੀ, ਨੂੰ ਗਰਿਲ ਜਾਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕ ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ

ਪੌਲੀਨਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਬਹੂਤ ਉਪਜੇ ਹਨ। ਮੋ (ਜਾਂ ਮੋਨੋ ਡੀ ਤਾਹੀਤੀ) ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨੋਈ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਫਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਟਾਕ ਜੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨਪਸੰਦ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲਾ ਡਰਿੰਕ, ਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਂਫ ਦੀ ਪੋਲੀਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੀਤੀਹਹ ਹੈ।

ਐਲੀਲੀਓਲੀਨਿਸ਼ਨੀਟਾਪੂ ‘ਤੇ, ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਅਭੁੱਲ ਰਸੋਈ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਤਾਸੀਸ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਬਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਜ਼ਨਾਂ ਤੱਕ, ਨੇ ਨਾਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਪਾਵਰਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਸੀਅਨ ਰਸੋਈ ਬਣਾਏਗਾ ਸਟਾਰੋਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।