Rättsligt meddelande

Informationen som samlas in är föremål för datorbehandling.

Mottagaren av uppgifterna för Frankrike är NETPARTNER SARL, i enlighet med lagen om informationsteknologi och friheter från den 6 januari 1978 har du rätt att få tillgång till och rätta den information som passar dig.

Om du vill utöva denna rätt och få information om dig, skicka ett e-postmeddelande till contact(a)netpartner.fr

Du kan också av legitima skäl invända mot behandlingen av uppgifter som rör dig.

Ägare:

NETPARTNER SARL
Siret: 53918462200055
Moms inom gemenskapen: FR17539184622
9 rue Démolombe, 14000 CAEN

Boende:

OVH privat server
2, rue Kellerman
59100 Roubaix