Płaca minimalna w Polinezji wynosi 13 984 XPF miesięcznie.

Płaca minimalna w Polinezji Francuskiej wynosi 13 984 XPF miesięcznie. Kwota ta jest stała i nie może być niższa niż kwota SMIC (minimalne wynagrodzenie za rozwój międzyzawodowy). SMIC jest obliczany na podstawie liczby godzin przepracowanych przez pracownika i jego wieku. Wysokość minimalnego wynagrodzenia godzinowego wynosi 907 XPF dla pracowników poniżej 18 roku życia i 973 XPF dla pracowników powyżej 18 roku życia. Całkowita kwota SMIC wynosi 1554 XPF dziennie dla pracowników w wieku poniżej 18 lat i 1629 XPF dziennie dla pracowników w wieku 18 lat i starszych. Wysokość płacy minimalnej wzrosła w 2019 roku o 2,1%.

Related posts

Jaka pensja mieszkać w Polinezji?

Płaca minimalna w Polinezji to SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance). Płaca minimalna w Polinezji wynosi 860,00 euro miesięcznie. SMIC jest obliczany na podstawie minimalnej stawki godzinowej określonej przez prawo francuskie. Wysokość minimalnego wynagrodzenia godzinowego wynosi 9,53 euro. Liczba godzin pracy w tygodniu wynosi 35. Liczba dni roboczych w miesiącu wynosi 21. Liczba dni roboczych w roku wynosi 52. Całkowita kwota minimalnego wynagrodzenia w Polinezji wynosi 860.00 euro miesięcznie.

Płaca minimalna w Polinezji wzrosła w 2018 roku o 3,2%. Wysokość płacy minimalnej wzrosła o 28 euro miesięcznie. Kwota minimalnego wynagrodzenia godzinowego została podwyższona o 0,20 euro. Liczba godzin pracy w tygodniu pozostała na niezmienionym poziomie 35. Liczba dni roboczych w miesiącu pozostała na niezmienionym poziomie 21. Liczba dni roboczych w roku pozostała na niezmienionym poziomie 52.

Płaca minimalna w Polinezji jest wypłacana przez pracodawcę pracownikowi. Płaca minimalna to stała płaca. Wysokość płacy minimalnej jest obliczana na podstawie minimalnej stawki godzinowej określonej przez prawo francuskie. Minimalna stawka godzinowa wynosi 9,53 euro. Liczba godzin pracy w tygodniu wynosi 35. Liczba dni roboczych w miesiącu wynosi 21. Liczba dni roboczych w roku wynosi 52. Całkowita kwota minimalnego wynagrodzenia w Polinezji wynosi 860.00 euro miesięcznie.

Życie na Bora-Bora: ile trzeba zarabiać, aby zarabiać?

Na wyspach Polinezji Francuskiej płaca minimalna jest ustalona na godzinę w wysokości 122,51 XPF i jest corocznie dostosowywana zgodnie z indeksem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Płaca minimalna obliczana jest na podstawie stawki godzinowej brutto i jest wypłacana w gotówce lub w naturze. Płaca minimalna to minimalna stawka godzinowa brutto, którą pracodawca musi wypłacić swojemu pracownikowi w normalnych godzinach pracy. Płaca minimalna to minimalna stawka godzinowa brutto, którą pracodawca musi wypłacić swojemu pracownikowi w normalnych godzinach pracy. Płaca minimalna obliczana jest na podstawie stawki godzinowej brutto i jest wypłacana w gotówce lub w naturze.