ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਆਵਡੇਲੂਪ ਚੁਣੋ

Choisir la martinique ou la guadeloupe

ਘਟਨਾ. ਰੀਯੂਨੀਅਨ, ਮੱਧ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਧਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਲੋਕੀ ਫਿਰਦੌਸ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਰਸਿਟੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਸ਼ਾ ਨਦਾਰ ਪਾਕਸਿਤਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਪੂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਰਦੌਸ ਹੈ।