ਜੈਂਬਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ

Comment  Apprendre le français rapidement

ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਸੀ ਮਾਪੇ ਕੈਫ਼ੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਬਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਲ ਬਣਾਓ।

ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਸਿੱਖਿਅਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਣਾ ਸੰਪਰਕ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਲੌਂਚ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਬਂਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਲਾਂਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਪਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਂਦੇਲਈਸੰਕੋਚਨਾਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸੁਣੋ!

FLE ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? FLE ਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪਾਂਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਬੈਕ ਬਲੈਰੀਏਟ ਤੋਂ ਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਜ ਸਟਰ ਅਤੇ ਲੇਰੀਏਟ +5 ਵੌਂਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਵੱਸ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਐੱਫ.