ਗੋਵ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ

Meilleur endroit ou sejourner en guadeloupe

ਟਾਪੂ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਸੇਨਟ-ਐਨੇ ਦੇ ਕਕਸਬੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਲੀਨ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ (ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਸੇਲਾਨੀ), ਸੇਲੀਨਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ!

?

ਉੱਚ ਸੀ ਜੈਨ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਤੰ ਬਰ ਗਵਡੇਲੂਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਸਤਾਨ ਹੈ।