Як перетворити оповідне речення на питання англійською мовою

Comment  Transformer une phrase déclarative en question en anglais

Коли використовувати HAS в англійській мові? To have вживається: – як допоміжна формула в теперішньому часі перфекта і в минулому для минулого перфекту. Приклад: вона живе тут 3 роки.