21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਹੀਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ!

Le voyage de vos rêves à Tahiti en 21 jours !

ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?

ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਤੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਨੀਮੂਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੂਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਰਾਇਏਟਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਟਾਪੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਹਨ.

ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਤੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਨੀਮੂਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੂਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਰਾਇਏਟਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਟਾਪੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਹਨ.

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ 118 ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ 5 ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਐਟੋਲਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਹੈ: ਮਾਰਕੁਇਜ਼, ਟੂਆਮੋਟੂ, ਗੈਂਬੀਅਰ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰਲਜ਼।

ਬੋਰਾ-ਬੋਰਾ: ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਿਰਦੌਸ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਜਟ!

ਬੋਰਾ-ਬੋਰਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰਦੌਸ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਇਹ ਹਨੀਮੂਨਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ ਹੋਟਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰੂਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਦਿਨ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਸੌਦੇ ਲੱਭਣੇ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ‘ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੌਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ ਤੋਂ ਤਾਹੀਤੀ, ਮੂਰੀਆ ਅਤੇ ਰਾਇਏਟੀਆ ਦੇ ਟਾਪੂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ।

ਪੌਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ!

ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ! ਤਾਹੀਤੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯਾਤਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਨੀਲੇ ਝੀਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੇਤ ਦੇ ਬੀਚਾਂ ਲਈ। ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ, ਮੂਰੀਆ ਅਤੇ ਰਾਇਏਟੀਆ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਟਾਪੂ ਹਨ। ਤਾਹੀਟੀ ਦੇ ਟਾਪੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਓਸ਼ੇਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ ਜਾਂ ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ। ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਤਾਹੀਤੀ ਨੂਈ, ਏਅਰ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੂਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤਾਹੀਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਤਾਹੀਟੀ ਦੇ ਟਾਪੂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਨ। ਤਾਹੀਤੀ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।

https://www.youtube.com/watch?v=m1oVknq-6nA