2021 ਵਿੱਚ ਕਿੱਤੀ ਲਈ?

Où vivre en Europe 2021 ?

ਸੰਸਾਰ ? ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਟਕਰਾਅ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰੀ ਬਿਆਨ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਪਰਕ, ਰਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ, ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ, ਬਿਆਨ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? “ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ” (), ਕ੍ਰਾਂਤੀ 1789 ਤੋਂ ਉਲਟ, 1917 ਤ 1979 ਉਂਜ ਤਾਂ 1979, 1979 ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। , “ਨਸਲੀ ਉੱਤਮਤਾ” ਜਾਂ …