Categories

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੌਡਲੂਪ ਕਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Ou est la guadeloupe sur la carte du monde

ਫੋਰਟ-ਫਾਰਡੀ-ਫਰਾਂਸ ਟਾਪੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਿਧਾਨ ਨਿਧਾਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਲੇ ਲੈਂਮੇਂਟ, ਡੋਏਲਚਰ, ਡੂਕੋ ਸ, ਰਿਵੀਏਰ-ਸਾਲੇ ਅਤੇ ਬਰਬਰਟ। ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।