ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?

Pourquoi il faut quitter la France ?

ਬਾਂਚਲਡ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸੰਦ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜ ਹੈ? 1ਲੀ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ 10% ਅਲਸੈਟਲ ਹੋ (3.545 ਅੰਕ 252 ਜਵਾਬ)। ਸਿੰਮਾਈ ਬੀਜਿੰਗ, ਜਾਂ ਕੈਂਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।