ਸਵੀਡਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

Comment Dire Je t'aime en suédois

ਤੁਸੀਂ ਅਰਜਨਟੀਨੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਆ ਜਾਓ! ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਛਾ (ਮੂਲ, ਇੱਛਾ)। ਸਪੈਨਿਸ਼ਡ ਸਹੀ ਹਨ: ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ! ਉਂਜ, ਟੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੰਬਰਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਬੰਬਰਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © unsplash.com

ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ OUARABA ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਬਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰ ਬੰਬਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਰਬਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? I nyénafin bè n na. ਮੈਂ nyènafin bila n na ਹਾਂ। “ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੋ ਹੋ.” (ਲਿਟ.: “ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।”)

ਬਾਮਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?

i ni sogoma (ਸੁਰੱਖਿਅਤ); i ni tlé (ਸ਼ਾਮ); ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਚੰਗੀ ਰਾਤ
ਨਾਸਨ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
k’an ben sini; ਠੀਕ ਹੈ ਕਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ; ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ba fe; ਮੈਨੂੰ nyénafin bè n’na ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ; ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੋ ਹੋ
ayi; awo, ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੋ; ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ; ਇੰਚ ਨਹੀਂ; ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਟ; ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ; ਧੰਨਵਾਦ

ਮਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ? ਬੰਬਾਰਾ ਵਿੱਚ “ਆਈ ਲਵ ਯੂ” ਕਹਿਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ “ਮਬੀ ਫੇ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਬਾਰਾ ਮਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਲਗੋਨਕੁਇਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ?

ਐਲਗੋਨਕੁਇਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © unsplash.com

“ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਗੋਨਕੁਇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮੈਰੀਵਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਕਿਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,” ਗਾਇਕ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ।

ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।”

ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

 • ਆਬੇ: “ਮੇਰਾ ਕੋ ਲੋ ਫੋਂ”
 • ਅਬੋਰੇ: “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ”
 • ਅਚੋਲੀ: “ਅਮਰੀ”
 • ਅਫਾਰ: “ਕੋ ਕਿਸੀਨਿਓ”
 • ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ: “ਮੇਰੇ ਡਰਮ ਡੋਜ਼”
 • ਅਫਰੀਕੀ: “ਏਕ ਹੇਟ ਜੂ ਲਾਈਫ” ਕੋ “ਏਕ ਇਜ਼ ਲੀਫ ਵੀਰ ਜੂ”
 • ਅਕਾਨ: “ਮੀ ਡੋਰ ਵੋ”
 • ਅਲਬਾਨੀਅਨ: “ਤੇ ਦੁਆ” ਕੋ “ਤੇ ਦਸ਼ੋਰੋਜ” ਕੋ “ਤੇ ਦਸ਼ੋਰੋਜ”

ਤੁਸੀਂ attié ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?

ਭਾਸ਼ਾ ਫੇਲ ਅਨੁਵਾਦ
ATIKAMEKW ਕੈਨੇਡਾ (ਕਿਊਬੈਕ) ki sakihitin
ਭਾਸ਼ਣ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਮਿਨ ਬੋਉ ਲਾ ਯੇ
AZERI ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਰੂਸ (ਦਾਗੇਸਤਾਨ), ਈਰਾਨ ਅਨੰਦ ਪੁਰਸ਼
ਬਚਕੀਰ ਰਾਸ਼ਾ (ਬਸ਼ਕੋਰਤੋਸਤਾਨ) Ñ​Ñ Ð¸Ð½Ñ Ñ Ñ€€Ð°Ñ‚ау (ਮਿਨ ਖਿਨ ਯਾਰਤਉ)

ਫੈਂਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ?

ਫੈਂਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © unsplash.com

ਭਾਸ਼ਾ ਫੇਲ ਅਨੁਵਾਦ
ਸੀ.ਆਰ.ਓ.ਸੀ ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿਨੀ, ਗੈਬੋਨ my dzing wa / gnôre wa
ਫਿਜਿਅਨ ਫਿਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ

ਬਾਉਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ? ਬਾਉਲੇ ਵਿੱਚ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ “ਅਮੋਇਨ” (ਲੜਕੀ ਲਈ) ਜਾਂ “ਕੌਆਮੇ” (ਬੱਚੇ ਲਈ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,” ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, “ਡੂਡ, ਮੀ ਕਲੂ।”

ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ!

 • ਇਤਾਲਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ Ti €’ Ti voglio bene / Ti amo. …
 • ਸਪੇਨੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ Te€“Te quiero / Te amo. …
 • ਫੋਟੀਗਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ E E “Eu te amo. …
 • ਤੁਰਕੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੇਨ€“ਸੇਨੀ ਸੇਵੀਯੋਰਮ।
 • ਅਲਬਾਨੀਅਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ €“ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
 • ਅਫਰੀਕੀ। …
 • ਮੈਂਡਰਿਨ। …
 • ਯੂਨਾਨੀ.

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © unsplash.com

ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰੈਂਚ: ਗੋ ਟੈਡੋਰ (ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ)। ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰੈਂਚ: go t’aime (ਕਹੋ ਗੋ t’aime bien)। ਫੈਰੋਜ਼: ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ elski teg.

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ! ਉਹਨਾ! ਕਾ ਰੁਹੀ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!

ਜਿਪਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ?

ਜਿਪਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © unsplash.com

ਨਜ ਡਰੈਗੋ ਖਾ ਤੂੰ ਵਾਰੇਕੋਨ ਅਜ਼ਬੇਲ ਆਦਮੀ।

ਤੁਸੀਂ ਜਿਪਸੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? ਕੈਲੋ ਸਪੇਨ ਦੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। G 1 Papa, padre: F, MH Mamá, madre: M, FW Tío: FB, MB Tía: FZ, MZ Patu: F, MH Matu: M, FW ਚਾਚੀ: MB (ws) da MBe (ws) [& addr .]

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਵਜੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? Manouche: ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਅਨੁਵਾਦ।

ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?

ਪਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ: ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

 • ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. …
 • ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ। …
 • ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹਨ.
 • ਜੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ …

ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? “ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ”, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ”, ਜਾਂ “ਮੈਨੂੰ ਬੂਮ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ”।

ਬਾਮੀਲੇਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ?

Ina son ku: Ngâ kè ‘ō (ngeu nkè ਉੱਚ!)

ਕੈਮਰੂਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? John aili tili ná: †oLoba e nde ndolo.â€

ਬਾਮੀਲੇਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਲੋ ਅਲਾ ਅਲਾ ਸਲਾਮੂ ਅਲੈਕੁਮ ਜਾਂ œ… ਜਾਂ “A lè kehâ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: “ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ”ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? â€