ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਟਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ?

Ou se situ l ile de la reunion

??

Europar Batasunak bi estaturen arabera bereizten ditu lurralde horiek: Eskualde Kanpokoenak (OR) Guadalupe, Guyana, Martinika, Reunion, Mayotte and Saint-Martin. … EBko estatu kideen menpe, PTUak ez dira, ordea, Europar Batasunaren osagai.

974 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ?

ਨਾ ਕਾਸੂ ਹੋਨੇਟਨ, ਸੇਲੇਨ ਕੋਡੇਕ ਡੀਰਾ, 1ਏਟਿਕ 90ਏਰਾ ਅਲਫਾਬੇਟਿਕੋਕੀ ਓਰਡੇਨੇਟੂਟਾ ਮੇਟ੍ਰੋਪੋਲੀਏਰੇਂਟਜ਼ਾਟ ਏਟਾ 97 ਇਟਾਸੋਜ਼ ਹਰੀਂਡੀਕੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੂ ਗੁਜ਼ਟਿਏਂਜ਼ਾਟ, ਏਟਾ ਹੋਰੀ ਜ਼ੇਨਬਾਕੀ ਬੇਰੀਜ਼ਗਰੀ ਬੈਟ ਗਹਿਤਜ਼ੇਨ ਜ਼ਾਈ: 1 ਗੁਆਡਾਲੁਪੇਨਾ, 739, 739 ਮਾਰਟਿਨਿਕਾ, 739 ਰੀਯੂਨੀਅਨ, 974 .

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

Madagaskarreko ekialdetik 680 km-ra – ikusi munduaren ਨਕਸ਼ਾ ਰੀਯੂਨੀਅਨ uhartea – eta 180 km hegoaldera – Maurizioren mendebaldean, ofizialki Reunion departamendua Indiako Ozeano mendebaldean dago.

  • ਦੁਨੀਆਦੇਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇਗੁਆਡੇਲੂਪਿਕਥੇਹੈ?
  • ਗਵਡਾਲੁਪੇਕੋ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਏਕੁਏਟੋਰੇਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਜ਼ੀਆਰੇਨ ਟ੍ਰੋਪਿਕੋਆਰੇਨ ਟ੍ਰੋਪਿਕੋਆਰੇਨ ਆਈਏਆਰਡੀਬੀਡੀਅਨ ਡਾਓਗੋ, ਲਾਂਜਾਂਜ਼ੀਆ ਟਿਕ 6.700 ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੱਭਤ ਸੂਚੀ ਬੈਨੋ ਬੈਨੋ ਬੈਨੋ, ਨਿਊਯਾ ਟਿਕਰਕ 2.900 ਮੁੱਲ ਅਤੇ 3. 400 ਮੁੱਲ। Guadalupetik hurbilen dagoen herrialde kontinentala Venezuela da, Hego Amerikan dagoena.
  • ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਾਰਿਸ਼ ਕਿਤਾ ਹੈ?
  • ਨੋ ਔਰਕਿਟੂ ਮੌਰੀਜ਼ਿਓੰਡੂਕੋ ਮੈਪੰ? Maurizio Indiako Ozeanoaren hego-mendebaldean eta Capricornio tropikoko iparraldean dago. 885 ਮੁੱਲ ਗੂਰੂ ਡਾਗੋਕ ਟੋਕਾਟੂਟਾ; 2,400 ਗੁਣਗੁਰੂ ਹੇ ਗੋ-ਏਕਿਆਲਡਿਅਨ; ਈਟਾਨਿਟਕਟਿਕ.90 ਹੈਗੋ-ਡੇਬਲਡੇਰਾ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਮੇਓਟੇਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕੇਕੋ ਕੈਲੇਨ ਡਾਗੋਏਨ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾਕੋ ਕੋਸਟਲਡੇਰੇਨ ਡਾਕੂਏਨ ਕੋਮੋਰੇ ਆਰਟੈਕਸੀਪੇਲਾਗੋਅਰੇਨ ਜ਼ਟੀ. Artxipelago honek jatorri bolkanikoa eta tamaina desberdinetako uharte ugari biltzen ditu, besteak beste: Grande Comore (1,146 km2), Anjouan (424 km2), Moheli (290 km2) ਅਤੇ Mayotte (376 km2)।