ਮੋਸ਼ਨ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ

Comment  Se débarrasser du mal des transports

ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੇਸ ਵਿਕਾਰ (ਮਤਲੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਆਦਿ) ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © unsplash.com

ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ (ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ) ਅਤੇ ਵੈਸਟੀਬਿਊਲ (ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕੰਨ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਸਕਨੇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ? ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਤਲੀ (ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ), ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਲੈਂਸ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਝਾ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦਰਦ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ? – ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਖਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਓ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। – ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ, ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਿਕਨਾਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ? ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ, ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਛੋਟੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ, ਨਰਮ ਸੰਗੀਤ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਗਾਓ।

ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਤੇਜ਼ ਨਬਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ), ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਓ।

ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੇਸ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੇਸ ਜਾਂ ਨੋਪੈਥੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਮੁੰਦਰ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਿਮਾਰੀ), ​​ਜਹਾਜ਼ (ਹਵਾਈ ਬਿਮਾਰੀ), ​​ਰੇਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਨੋਪੈਥੀ (ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀਕਨੇਸ) ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ (ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ), ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ (ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਨੂੰ (ਅਸੀਂ ਅਚੱਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ) ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। .

ਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?

ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੇ ਡਰਿੰਕ (ਪਤਲੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ) ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ; ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਖਾਓ। ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ, ਅਲਕੋਹਲ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਲੀ, ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ। GRAVOL™ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਸਪੋਰਟੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਰ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

“ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.” ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਗਸ (ਜਾਂ ਵੈਗਸ) ਨਰਵ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹਨ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ? ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਅਲਕੋਹਲ (40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੋਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੇਸ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੇਸ ਜਾਂ ਨੋਪੈਥੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਮੁੰਦਰ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਿਮਾਰੀ), ​​ਜਹਾਜ਼ (ਹਵਾਈ ਬਿਮਾਰੀ), ​​ਰੇਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਚੁਣੋ। ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਰਾਈਡ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ।

ਮੋਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

  • ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ;
  • ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹੋ;
  • ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਡੈੱਕ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੈ;
  • ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਠੰਡੇ, ਸਿੱਲ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਲੇਟ ਜਾਓ।

ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © unsplash.com

ਮੋਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

  • ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ;
  • ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹੋ;
  • ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਡੈੱਕ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੈ;
  • ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਠੰਡੇ, ਸਿੱਲ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਲੇਟ ਜਾਓ।

ਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਠੰਡੇ, ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਲੇਟਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੀਓ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ।

ਮੋਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਧਾਰਨਾ (ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ (ਵੈਸਟੀਬਿਊਲ, ਅੰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ).

ਸਿਰਹਾਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰਹਾਣਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। – ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਠੋ। ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਘੱਟ “ਰੋਲਿੰਗ” ਹੋਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਟ੍ਰੇਨ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?

ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © unsplash.com

ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੇ ਡਰਿੰਕ (ਪਤਲੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ) ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ; ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਖਾਓ। ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ, ਅਲਕੋਹਲ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

– ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ, ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਿਕਨਾਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। – ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਿਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੋ; ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਰਹਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ; ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵੇਗ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।

ਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ?

ਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © unsplash.com

ਮੋਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੇਸ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੇਸ ਜਾਂ ਨੋਪੈਥੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਮੁੰਦਰ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਿਮਾਰੀ), ​​ਜਹਾਜ਼ (ਹਵਾਈ ਬਿਮਾਰੀ), ​​ਰੇਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਬੇਅਰਾਮੀ: ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋ

ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੇਸ, ਜਾਂ ਸਿਨੇਪੈਥੀ, ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ: ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲੀ ਹੈ.