ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

Comment  Dire je t'aime en russe

â€“Ð’Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ì Ðµ Ð¼Ð°Ì Ñ€Ñ‚°। / µÐ³Ð¾Ì Ð´Ð½Ñ Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ Ð¾Ì Ðµ. “ਅੱਜ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ? – 2 ਮਾਰਚ ਅੱਜ 2 ਮਾਰਚ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੈ: ਦਿਨ / ਲਗਾਤਾਰ / ਸਾਲ।

ਇਹ
ਸਾਹਿਤਕ „ਰੱਖਿਅ” ਵਿੱਚ “ÙŠÙ „Ø© س¹ÙŠØ¯Ø©” ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। Layla sa3ida ਧੁਨੀਆਤਮਕਤਾ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ॐ ਸ਼ੁਭ 1 “Ø¥ ØµØ¨Ø Ø¹Ù Ù ‰ خير” ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬਾਹ ਅਲ ਖੀਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

※” ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਵਾਹਲੀ (ਕੋਮੋਰੋਸ, ਕੀਨੀਆ, ਕਾਂਗੋ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਯੂ ਡਾਓ):ਨਾਕੁਪੇਂਡਾ.0

※” ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਵਾਹਲੀ (ਕੋਮੋਰੋਸ, ਕੀਨੀਆ, ਕਾਂਗੋ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਯੂ ਡਾਓ): ਨਿਕੁਪੇਂਡਾ।