ਮਾਰਨਿਕ ਆਵਡੇਲੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੀਚ

Plus belles plages en martinique ou guadeloupe

2 – ਬਰਬਬਾਸ। ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਟਾਪੂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। …

3 – ਗੌਡਲੂਪ। …

4 – ਕੁਰਕਾਓ। …

5 – ਸੇਨਟ-ਬ੍ਰਥਲੇਮੀ। …

6 – ਡੋਇਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ…

7 – ਜਮਾਇਕਾ। …

8 – ਅਰੂਬਾ।

??

ਟੂਪੂ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਸੇਨਟ-ਐਨ ਦੇ ਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਲੈਲੀਨ ਖੇਤਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰ ਕੈਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਸੇਲਨੀ), ਸੇਲੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਝਲਕਦੇ ਹਨ। ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਰਟੀਨਿਕ, ਪਰ ਕੈਰੇਬੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ਡੇਂਗਸ ਇੱਕ!