ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੋਲਣਾ ਹੈ

Comment  Parler le portugais brésilien

?

?

© audiobooks.com
?? ਸੋਰਬੋਨ ਨੌਵੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ – ਪੈਰਿਸ 3 – ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ।

[ão][intérieur]