ਫੋਰਟ ਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ

Ou habiter en martinique quand on travaille a fort de france

ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਰਟੀਨਿਕੁਆਨ ਔਸਤਨ €2,416 ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਾਂ €28,994 ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਫੋਰਟ-ਡੀ-ਫਰਾਂਸ ਟਾਪੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਲੇ ਲੈਮੈਂਟਿਨ, ਸ਼ੋਏਲਚਰ, ਡੂਕੋਸ, ਰਿਵੀਏਰ-ਸਲੇ ਅਤੇ ਰੌਬਰਟ। ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ

 • ਨਾਰੀਅਲ. ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। …
 • ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸੱਪ. …
 • ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਕ। …
 • ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ. …
 • ਮਾਰਟੀਨੀਕ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਪੀਡ। …
 • ਮਾਰਟੀਨੀਕ ਵਿੱਚ ਟਾਰੈਂਟੁਲਾਸ। …
 • ਮਾਰਟਿਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸੀਨਿਲੀਅਰਸ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਜਾਣ ਲਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਸੰਭਵ ਹਨ: ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ। ਜਹਾਜ਼ ਮਹਿੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਰਟੀਨਿਕੁਆਨ ਔਸਤਨ €2,416 ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਾਂ €28,994 ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਪੂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ

 • ਨਾਰੀਅਲ. ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। …
 • ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸੱਪ. …
 • ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਕ। …
 • ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ. …
 • ਮਾਰਟੀਨੀਕ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਪੀਡ। …
 • ਮਾਰਟੀਨੀਕ ਵਿੱਚ ਟਾਰੈਂਟੁਲਾਸ। …
 • ਮਾਰਟਿਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸੀਨਿਲੀਅਰਸ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਆਡੇਲੂਪੀਨਜ਼ ਔਸਤਨ €2,448 ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਾਂ €29,377 ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ?

€10.25 ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਫਰਾਂਸ, ਗੁਆਡੇਲੂਪ, ਮਾਰਟੀਨਿਕ, ਰੀਯੂਨੀਅਨ, ਸੇਂਟ-ਬਾਰਥਲੇਮੀ, ਸੇਂਟ-ਮਾਰਟਿਨ ਅਤੇ ਸੇਂਟ-ਪੀਅਰੇ-ਏਟ-ਮਿਕਲੋਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ €10.03 ਦੀ ਬਜਾਏ; ਮੇਯੋਟ ਵਿਚ 7.74.

7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਮੱਧਮ ਬਜਟ ਉੱਚ ਬਜਟ
ਗੈਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਓ * €200 350 €
ਰਿਹਾਇਸ਼ (2 ਤੋਂ 3 ਤਾਰੇ) ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ / ਵਿਅਕਤੀ 50 †65 €
ਕੇਟਰਿੰਗ / ਦਿਨ / ਵਿਅਕਤੀ 30 †40 â€

ਫੋਰਟ-ਡੀ-ਫਰਾਂਸ ਟਾਪੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਲੇ ਲੈਮੈਂਟਿਨ, ਸ਼ੋਏਲਚਰ, ਡੂਕੋਸ, ਰਿਵੀਏਰ-ਸਲੇ ਅਤੇ ਰੌਬਰਟ। ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ

 • ਨਾਰੀਅਲ. ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। …
 • ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸੱਪ. …
 • ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਕ। …
 • ਮਾਰਟੀਨੀਕ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ …
 • ਮਾਰਟੀਨੀਕ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਪੀਡ। …
 • ਮਾਰਟੀਨੀਕ ਵਿੱਚ ਟਾਰੈਂਟੁਲਾਸ। …
 • ਮਾਰਟਿਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸੀਨਿਲੀਅਰਸ।

ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਡੋਮ-ਟੌਮ ਚੁਣਨਾ ਹੈ?

ਡੋਮ-ਟੌਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ. ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਮੇਓਟ ਤੋਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਜਾਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਨਾ ਵਿੱਚ।

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। … ਨਿਊ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।

2010 ਵਿੱਚ, INSEE (DOM ਅਤੇ France), ISPF (ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ) ਅਤੇ ISEE (ਨਿਊ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ਕੀਮਤ ਤੁਲਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਿਊ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 34% ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਫੋਰਟ-ਡੀ-ਫਰਾਂਸ ਹੈ। “ਫਲਾਵਰ ਆਈਲੈਂਡ” ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਟੀਨਿਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟਾਪੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਓਲ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਦਿ) ਹਨ।