ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕੀ ਹੈ?

Quel temps aux Seychelles en février ?

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕੀਹੈ?

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ, ਆਦਾਤਰ ਸਾਲ ਲਈ ਮੌਸਮ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਕੈਫੇ ਸਥਾਨ ਦਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਰਜ਼ਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ! ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 31 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸ ਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਸਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ (ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ, ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ) ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਮਹੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਰਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਰ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੈ।

????

  • ਜ਼ਜ਼ਬੈਂਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਬਰਦਸਤ ਮੌਤ 27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।
  • ?? ਤਨਨੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਾਂਜ਼ੀਬਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। … ਜ਼ਾਨੀਆ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਅਟੈਂਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਦਲੇ ਬਦਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਠੰਢ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਐਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।