Categories

ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੀਚਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਹੀਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਲਾਨੀ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ

ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ:

  • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲ੍ਹ ‘ਤੇ ਚੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਫ੍ਰੈਂਚ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ “ਲਾ ਬਾਇਸ” ”).
  • ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗਲੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ “ਬੋਨ ਐਪੀਟਿਟ” ਕਹੋ।
  • ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ: ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ “ਟੁਕੜੇ” ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁਮੂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰਦ ਮਾ’ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੂਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਲੰਗੋਟ ਹੈ।

ਨਿਯਮ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਫਰਾਂਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਹਨ:

  • ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ: ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਤਾਹਿਟੀਅਨ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਹੀਟੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
  • ਡਰਾਈਵਿੰਗ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਸ਼ਰਾਬ: ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੇ ਹਨ?

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਮਹੀਨੇ ਮਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟਾਪੂ ਬੀਚ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਲਕੇ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਪੈਕ ਕਰੋ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਸ, ਹਲਕੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਆਮ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪ ਫਲਾਪ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਰਸਮੀ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ “ਟੁਕੜੇ” ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਰਸਮੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਮਾਓਹੀ ਚਰਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਰਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ:

  • ਵਿਵਹਾਰ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।
  • ਕੱਪੜੇ: ਚਰਚ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ।
  • ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੇਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਫਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਗਵੇਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੱਟਾ: ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਛਾਪ ਛੱਡੋਗੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਤਾਹਿਟੀਅਨ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ।

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ।

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ?

ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਆਮ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਰਸਮੀ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ “ਟੁਕੜੇ” ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਹਨ?

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲ੍ਹ ‘ਤੇ ਚੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਰਸ਼ ਜਾਂ ਗਲੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ “ਟੁਕੜੇ” ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੂਮ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰਦ ਇੱਕ ਮਾ’ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਲੰਗੋਟ ਹੈ।