ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਚੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

Comment Dit-on bisous en polynésien ?

ਤਾਹਿਤੀਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹੈਲੋ: ‘ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ! ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ: ‘E aha tÅ’ oe huru? ਕੀ ਚੈਨਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਮੈ ਟਾਈਮ (ਚੰਗਾ!), ਰੈਟੀ ਰੋ (ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋ!)

??
ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ: ਹੈਲੋ ਅਨੁਵਾਦ ਹ ੋ, ਨਿਰਦੇਸ਼, ਤਾਹੀਟਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਲਵਿਦਾ, ਅਲਵਿਦਾ ਕਹ ਰਿਣ ਤਾਹਿਟੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। …
ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਚੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ https://www.youtube.com/watch?v=7arCarNBwes