ਪਰ ਪਰ ਪਰਿਹਾਰ ਵਾਰਸ਼ ਚਾਰੇ ਪੈ?

Ou s'expatrier avec une famille ?

ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 2019 ਖੇਤਰ ਹਨ। ਮਨਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ ਅਤੇ 33 ਚੋਣ 17 ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਚੋਣ ਹੋਸਟੇਸ/ਪਾਇਲਟ, ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਸਮਰ ਕੈਂਚ ਪਿੰਸਟ੍ਰਕਟਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਜਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਇੰਨਸਟ੍ਰਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।