ਨੀਲ ਕਰੂਜ਼: ਮਿਸਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ!

Croisière sur le Nil : la façon la plus relaxante de découvrir l'Égypte !

ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ: ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਨੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਕਸਰ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੀਲ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਸਰ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਕਰੂਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਵਾਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕਸਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਸਵਾਨ ਅਤੇ ਲਕਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਕਰੂਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਵਾਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕਸਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਕਰੂਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਕਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮਿਸਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ (ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ) ਮਿਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਿਸਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਮਿਸਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ (ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ) ਮਿਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲਕਸਰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੀਲ ਕਰੂਜ਼ ਲਕਸਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਵਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਤਾਇਆ ਟਾਪੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਤਾਇਆ ਟਾਪੂ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ, ਖੋਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ।

ਮਿਸਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਬੱਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

https://www.youtube.com/watch?v=2H-z-NIZTSk

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਨੀਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮਾਉਣ ਦਿਓ!

ਮਿਸਰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨੀਲ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਗੀਜ਼ਾ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਲਕਸਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਕ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਅਸਵਾਨ ਨੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਰੂਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੂਜ਼ ਲਾਈਨਾਂ 3, 4 ਜਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਸਵਾਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਲਕਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲਕਸਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਪੂ, ਸਤਾਇਆ ਵਿਖੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। 7-ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੂਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਕਸਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਜਾਂ ਅਸਵਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।