ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਹੈ

Comment  Mesurer ses bagages

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਜਨ ਇਕਨਾਮੀ ਕੈਨ ਵਿੱਚ, ਤ ਹੰਡੇ ਸਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮਮੀਡੀਅਮ ਇਕਨਾਮੀ, ਬਿਜਨਸ ਜਾਂ ਲਾ ਪ੍ਰਮੀਅਰ ਹੋ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਸ 18 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਖੋਜਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੈਬਿਨ ਖੇਤਰ? ਕਿਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਹਾਜ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੈਬਿਨ ਸੂਟਕੇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚਾਈ, ਚੌੜਾਈ, ਡੂੰਘਾਈ, ਹੰਡੇਲਹੀਏ ਸ਼ ਨਾਮਲਕਰਕੇ ਅਤੇ 115 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਆਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 55 cm x 35 x 25 cm ਜਾਂ 55 cm x 40 cm x 20 ਸੈ.ਮੀ.

3: ਚਾਈ ਚੈਨਲ 81 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਟਕੇਸ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ 2 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 95 ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸੂਟਕੇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਮਾਪਨਾ ਹੈ? ਗਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਲੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸੂਟਕੇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜੀ ਉੱਚਾਈ ਸ਼ਾ ਮਲਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਹੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਈ, ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 2.54 ਰੋ।

ਡੇਲਬਿਨ ਸੂਟਕੇਸ ਕੈਸੀ ਮਾਨਤਾ?

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸ ਖਤ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅੈਲਾਨ ਇੱਕ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ) ਦੇ ਚੈੱਕ ਕ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਗੇਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। kg, % 50cm x 40cm x 20cm।