ਤਾਹੀਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚੀਕਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ?

Comment trouver un travail à Tahiti ?

?? ਪੌਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ (ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਹੀਟ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸੌ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕ “ਸਿਰਫ” ਹੋਮ ਟਾਪੂ ਹੈ) ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ‘ਪ੍ਰੰਤੂ: ਸੁਹਾਵਣਾ ਤੇ ਅਵੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦਇਆਲੂ। ਅਤੇ ਮੁਸਕਰ ਵਸਾਨੀਕ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਾਦੂਈਲੈਂਡਸਕੇਪ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਨ ਟਾਪੂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ …