ਤਾਹਿਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?

Comment on dit je vous aime en tahitien ?

ਹੈਤੀਆਈ ਕ੍ਰੀਓਲ (ਹੈਤੀ): mwen renmen’w / mouin rinmin’w.

ਤੁਸੀਂ ਤਾਹਿਟੀਅਨ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਤਾਹਿਟੀਅਨ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?
© bestmatt.com
ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਮਾਪੇ
ਉਹ ਮਾਪੇ
Te mÄ rÅ «’au ਦਾਦੀ Te mÄ mÄ’ u ਦਾਦੀ (ਬੋਲਚਾਲ) Te metua vahine ਮਾਂ Te mÄ mÄ ਮਾਂ (ਬੋਲਚਾਲ)

ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਮੀ ਮੈਮੀ ਮੈਮੀਗ -ਕੋਜ਼ ਫ.

ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ? ua ਇੱਥੇ ia oe ‘ਤੇ! ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ! ‘aita pe’ape’a!

ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ?

ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ?
© pingbacklinks.com

ਤਾਹੀਟੀਅਨ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਤਾਹਿਤੀ (ਸਹੀ ਨਾਮ: te reo Tahiti / te ˈreo Ëtahiti /) ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼.

ਉਹ ਮਾਰਕੇਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਮਾਰਕੇਸਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਰਕੇਸਾਸ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤਾਹੀਟੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਤਾਹੀਟੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
© tahititourisme.com

‘ਆਈਆ’ ਓਆਓਆ ਆਈ ਤੇ ਨੋਏਰਾ! : ਮੇਰੀ ਕਰਿਸਮਸ ! ‘ਇਆ ਓਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਤਹਿਤਿ’ ਆਪਿ! : ਚੰਗਾ ਸਾਲ!

ਤਾਹੀਟੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, “ia’oa’oa’i te noera”.

ਤਾਹੀਟੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਸੀਂ! TÄ pe’a te mÄ na’o! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਮਾਂਗਾ!

ਤਾਹਿਟੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਤਾਹਿਟੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
© ytimg.com

(f) ਮਹਾਨ: ਭਾਵ “ਸੂਰਜ”। (m) Mana’arii: ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ” ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ “ਸਲੋਗਨ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸ਼ਕਤੀ” ਅਤੇ “ਅਰੀ” ਭਾਵ “ਰਾਜਾ”।

ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਗ੍ਰੈਨੀ, ਓਮਾ ਅਤੇ ਯਯਾ ਗ੍ਰੈਨੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਦੀ, ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਓਮਾ, ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਯਯਾ। ਮਰਦ ਸਮਾਨ: ਪੇਪੇ, ਓਪਾ ਅਤੇ ਪਾਪੂ। ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ: ਜੇਦਾ ਅਤੇ ਜੇਡ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਓਲ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਆਡੇਲੂਪਿਅਨ ਕ੍ਰੀਓਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਨ-ਮਾਈ (ਆਰ) (ਆਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਹੈਤੀਆਈ ਕ੍ਰੀਓਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਨ।

ਇਬਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਬਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ “ਸਫਤਾ” ਅਤੇ ਯਿੱਦੀ ਵਿੱਚ “ਬਬੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਵੀਡੀਓ: ਤੁਸੀਂ ਤਾਹਿਤੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?

https://www.youtube.com/watch?v=WQSUeCRSEto