Categories

ਡੋਮੇਟਿਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ ?

ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੋ ਡੋਮਿੰਗੋ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23℃ 31°C ੇ18°C

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਡੋਨਿਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸੁਧਾਰ ਹ ਏ? ਡੋਕਲਿਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਹਾਏ। ਔਸਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਲ 20 ਅਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹ – ਘੱਟ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲ)।