ਜ਼ਾਂਜ਼ੀਬਾਰ ਲਈ ਲਿਖਣਾ?

Quels documents pour Zanzibar ?

ਜ਼ਾਂਜ਼ੀਬਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। MoneyGram® ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ® ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਹੈ: ਤੁਹਾਨੂੰ (ਡਾਕਘਰ, ਲੋਕ, ਐਕਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੌਮ, ਆ ਦਿੱਖ) ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। .