ਕੀ ਪੁੰਤਾ ਕਾਨਾ ਜਾਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ?

Est-ce dangereux de partir à Punta Cana ?

$70 ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾਇਨ ਲਈ $10 ਸਾਇਰੀ ਲਈ $60 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਤਰਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ: ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ, ਦੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੂਰਿਸਟ ਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। $40)।

???? ਇਹ ਡੋਮੇਨਿਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਤੋਂ 30 ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ। ਟੂਰਿਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਗਮ ਨ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।

ਡੋਮੇਨਿਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਡੋਮੇਟਿਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਪੈਟੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।