ਇੱਕ ਸਰਵਗੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ?

Où partir dans un endroit paradisiaque ?

1. ਤਾਹੀਤੀ, ਲੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ। ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਗਹਿਣਾ, ਤਾਹੀ ਇੱਕ ਫਿਰਦ ! ਇਸ ਦੇ ਝੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਰ ਗੋਤਾ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣਾਵੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ।

ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲਵ ਜਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਪੈਰਾਡਿਸਕਲ ਬੀਚ, ਲੋਕ ਦ ੇ ਸਿੰਕ ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੱਟਟਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ। ਅਲ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਪੇਟਰਾ ਜਾਂ ਪੇਰੂ ਦੇ ਮਾਚੂ ਪਿਚੂ ਦੇ ਗੁ ਆਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਸਧਾਰਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ

‍‍‍‌ ਪੁਲਿਸ: ਸਥਾਨਕ, ਸ਼ਹਿਰ, ਲੋਕਟਰੋਨੋਮੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੈਪਾਟੇਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੱਟੀਚ ਹੈ। 38 ਹਨ, ਵਿੱਚ ਮੌਂਟ ਵੀੰਟ ਸੇਨਟ-ਮਿਸ਼ੇਲ ਸ਼ਾ ਮਲਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਵਗੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ