ਇੰਟਰਕੌਂਟੀ ਮੋਂਨੈਂਟਲ ਤਾਹੀਟੀ ਕਰੋ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਟੀਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਲਾਈਵ!

Vivez l'expérience de luxe au Intercontinental Tahiti Resort !

ਇੰਟਰਕੌਂਟੀ ਕੌਨਟੈਂਟਲ ਫਲਾਈਟ ਜਾਂ ਮੂਰੀਆ ਬੋਹੀ ਬੋਰਾ ਲਈ ਜਾਂ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਰਾ ਜਾਲ ਬੁੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਾਪੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਬੰਕਰ ਇੰਟਰਕੌਨਟੀਨ ਬੋਲਰਾ ਬੋਰਾ ਬੋਰ ਰਾਈ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਸਥਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੇਤ ਦੇ ਬੀਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲਗਜ਼ ਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਹੀਤੀ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਕੈਫ਼ਲੈਂਸ ਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਾਹੀ ਬੂੜਤ ਅਗਾਤ ਅਡਾਡੇ ਟਪੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਕਿ ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ, ਮੂਰੀਆ ਅਤੇ ਤਾਹੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਰਗੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਬੈਂਚਲੈਂਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਤਾਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ, ਲੈਂਬੈਂਚ ਪੋਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਜੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।