ਇਬਰਾਨੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਣਾ

Comment  Apprendre à lire l'hébreu

ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ. ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਤਿੰਨ ਮਹਾਨ ਏਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਧਰਮਾਂ (ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ, ਈਸਾਈਅਤ, ਇਸਲਾਮ) ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਪੁਰਖ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ?

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © ekspublishing.com
× © × × • × ਚੀਅਰਸ ਸ਼ਾਂਤੀ; ਹੈਲੋ! ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!
×¡× × ਪਨਾਹ ਲਓ ਭੇਜਿਆ
× ™ × © × × × ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ
×™ × × • × © × ×™ × ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
× × × × ਤਸਰਫਤ ਫਰਾਂਸ

ਇਬਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੁਅਲ

  • ਅਪਰਕੇਸ: × ਲਈ H, × ਲਈ T, × ਲਈ S
  • × © ਲਈ c ਜਾਂ w ਟਾਈਪ ਕਰੋ
  • c = × © × ਲਈ ਅਤੇ c == × © × ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ
  • × ਲਈ a ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ × ਲਈ j ਟਾਈਪ ਕਰੋ
  • ਫਾਈਨਲ ਦਿਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਟਾਈਪ ਕਰੋ: × ਲਈ m ਸਪੇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ
  • ਡਗੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ apostrophe ਟਾਈਪ ਕਰੋ: × Ö¼ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ b’

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਰਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਾਂਗ, ਹਿਬਰੂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋ ਹਿਬਰੂ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ: ਅਸੁਰੀਅਨ ਲਿਪੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਲਿਪੀ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਬੀ, ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ।

ਇਬਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਬਰਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਉਚਾਰਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ।

ਇਬਰਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ?

ਇਬਰਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © ancient-hebrew.org

ਡੁਓਲਿੰਗੋ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੂਓਲਿੰਗੋ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਿਬਰੂ ਸਬਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ B2 ਪੱਧਰ (ਐਡਵਾਂਸਡ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਬਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀਏ? ਹਿਬਰੂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਣਮਾਲਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਬਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੀਏ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਿਬਰੂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੋਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਬਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?

ਇਹ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਵਿੱਚ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” ਲਿਖਣ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ “ਅਨੀ ਓਹਵੇਟ ਓਥਾ” ਕਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ “ਅਨੀ ਓਹੇਵ ਓਥਾ” ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਇਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਹਿਬਰੂ ਵਿੱਚ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ “ਅਨੀ ਓਹਵੇਤ ਓਥਾ” ਕਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਐਨੀ ਓਹਵੇਟ ਓਥਾ” ਕਹੇਗਾ।

ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ? ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਲੇਆਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਲੇਆਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © ssl-images-amazon.com

ਇਬਰਾਨੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਜੰਗਲੀ ਗਾਂ” ਜਾਂ “ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ”। ਲੀਆ ਦਾ ਅਰਥ “ਹਿਰਨ” ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੀਅ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਖਸੀਅਤ/ਚਰਿੱਤਰ: ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਸੇਂਟ ਲੀਆ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਲੇਫ ਕੀ ਹੈ?

ਅਲੇਫ ਕੀ ਹੈ?
ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ © slideserve.com

1. ਇਬਰਾਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। 2. ਕੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਅਨੰਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਰਡੀਨਲ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ।

Inaya ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?

ਇਨਾਇਆ ਅਰਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਦੇਖਭਾਲ” ਅਤੇ “ਉਪਕਾਰ”।

ਇਨਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੈਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਲੈਕਸੀਆ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ: ਇਨਾਇਆ (11 ਸਾਲ), ਲੈਨੀ (9 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਲੂਨਾ (6 ਸਾਲ)।

ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਨਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਖਭਾਲ, ਦੇਖਭਾਲ, ਧਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਸ। ਇਨਾਇਆ 2013 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 44ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਸਵਾਹਿਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ “ਸੁਰੱਖਿਆ” ਵੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿਮਾਯਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ “ਇਨਾਇਆ” ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸੁਰੱਖਿਆ”, “ਰੱਖਣਾ”। “ਅਤੇ ਮਦਦ”।

ਇਨਾਇਆ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਅਰਥ: ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਇਨਾਇਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਦੇਖਭਾਲ” ਅਤੇ “ਦੇਖਭਾਲ”। ਇਤਿਹਾਸ: ਇਨਾਇਆ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ?

ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਬਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਖੱਬੇ-ਤੋਂ-ਸੱਜੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ dextroversial ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੱਜੇ-ਤੋਂ-ਖੱਬੇ ਲਿਖਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਬਰੂ, ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਸਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਜਾਪਾਨੀ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ? ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਅਰਥ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਪਾਨੀ ਟੈਕਸਟ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ “ਫਾਰਮੈਟ” ਮੀਨੂ ‘ਤੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ “ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ…” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, “ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ “ਸੱਜੇ” ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ Word ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਿਬਰੂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ /a/, /i/ ਅਤੇ /u/ (“ਉ” ਕਹੋ)। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਬਰਾਨੀ, “ਢਾਂਚਾਗਤ ਇਬਰਾਨੀ”, ਵਿੱਚ 8 ਹਨ: i, a, u, ਅਤੇ long , â, , . ਮੈਸੋਰੇਟਿਕ ਇਬਰਾਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 11 ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਸੁਣਨਯੋਗ “e”, ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਵਰ (hateph) ਅਤੇ 7 ਲਿਖਤੀ ਸਵਰ (ਲੰਬੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ)।

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਬਰਾਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਕਲਾਸੀਕਲ ਹਿਬਰੂ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਇਬਰਾਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ। ਇਬਰਾਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਬਰਾਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੇਫ ਜਾਂ ਅਲੇਫ (×, ਉਚਾਰਨ /”/) ਇਬਰਾਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ।